Aptauja Biznesa pašvērtējuma tests “9 elementi”
Biznesa pašvērtējuma tests “9 elementi” sastāv no deviņiem jautājumu pāriem. Deviņas jautājumu tēmas atspoguļo Organizāciju Attīstības Kluba (OAK) sistēmas deviņus elementus. Katrā jautājumu pārī “A” jautājums apskata, kāda ir uzņēmumā iedibinātā pieeja, “B” jautājums apskata, kādus rezultātu šāda pieeja dod.

Sistēmas elementi tiek izvērtēti skalā no +1 līdz +5. Izvēlieties atbildes līmeni, kas vistuvāk raksturo situāciju jūsu uzņēmumā.

Esiet objektīvi un godīgi savās atbildēs, nepārspīlējiet savus rezultātus un nepārvērtējiet savu pieeju! Šis ir pašvērtējums, nevis sacensības!