Izveido savu aptauju internetā
 Biznesa aptauja

 • Darbinieku, klientu un mārketinga pētījumi.
 • Iespēja piekļūt respondentu datu bāzei.
 • Uzticams serviss, plašas iespējas.

  Studenta aptauja

 • Kursa un diploma darbu ietvaros.
 • Vienkārši lietojams un gatavi rezultātu grafiki.
 • Atsaucīgs un ātrs lietotāju atbalsts.

Tas ir ātri un vienkārši!

 • Izveido aptauju

  Izmanto gatavus aptauju paraugus

 • Ievāc datus

  Ielūgumus piedalīties aptaujā nosūti pa e-pastu vai publicē sociālajos tīklos, norādot savas aptaujas tiešo adresi-linku.

 • Apskati rezultātus

  Rezultāti apkopoti diagrammās un pieejami Excel formātā. Iespēja apskatīt katra respondenta atbildes atsevišķi.

Rezultāti

Rezultātu statistika un dati par respondentiem ir pieejami uzreiz, līdz ko pirmais respondents ir sniedzis atbildes uz visiem jautājumiem. Tādējādi var viegli sekot līdzi atbilžu statistikai un kontrolēt kurš vēl nav piedalījies aptaujā un nosūtīt ielūgumu atkārtoti.
VisiDati.lv Tev sniedz šādus datus par katru aptauju:
 • Rezultātu kopsavilkums par aptaujas jautājumiem, iekļaujot grafikus un procentuālo sadalījumu.
 • Respondentu kopsavilkums (dati par respondentiem).
 • Visas respondentu iesniegtās atbildes (Excel formātā).
 • Nosūti aptaujas rezultātu kopsavilkumu arī citiem, izmantojot rezultātu adresi-linku.


Iespēja mainīt rezultātu kopsavilkuma diagrammas :
StandardChart BarChart BarHorizontal LineChartFilled LineChart PieChart Doughnut
Kāds ir Jūsu augstākais pabeigtais izglītības līmenis?
Pamatizglītība 59 bar1bar2  19.7%
Vidējā vai vidējā speciālā izglītība 102 bar1bar2  34%
Nepabeigta augstākā izglītība (1-2 studiju gadi) 42 bar1bar2  14%
Augstākā izglītība 97 bar1bar2  32.3%
Iesniegto atbilžu summa 300  
Mūsu klienti: