Aptauja Par Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2012.- 2017. gadam īstenošanas gaitu
Siguldas novada Domes Sporta pārvalde, izstrādājot Sporta un aktīvās atpūtas attīstības stratēģijas 2012.- 2017. gadam Uzraudzības ziņojumu, veic iesaistītās mērķauditorijas viedokļu aptauju par stratēģijas īstenošanas gaitu.

Lūdzu novērtējiet vērtību skalā no 1 līdz 7 (1 ir viszemākais un 7 – visaugstākais vērtējums) stratēģijā noteikto uzdevumu īstenošanu laika periodā no 2012.gada līdz 2015.gadam. Ja Jums nav atbildes uz konkrēto jautājumu, izlaidiet to.

Aptaujas anketu lūdzam aizpildīt līdz 24.septembrim.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!