Aptauja Olaines novada iedzīvotāju aptauja par veļas žāvēšanu
Olaines novada pašvaldība saņēmusi ierosinājumu aizliegt žāvēt veļu pāri balkona margām, augstāk par balkona margām vai uz ēkas fasādes, jo tādējādi tiek bojāts ne tikai atsevišķā nama, bet arī visa novada vizuālais tēls.
Pašlaik Olaines novada domes saistošo noteikumu Nr. 16 “Olaines novada sabiedriskās kārtības un sanitārās tīrības noteikumi” 16. punktā teikts “Par veļas žāvēšanu pilsētas vai ciema daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pagalmos tam neparedzētās vietās (piemēram, starp kokiem) – izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 40,00 euro.”
Tika ierosināts papildināt šo punktu ar iepriekš minēto aizliegumu. Šādi aizliegumi saistošajos noteikumos ir noteikti citās pašvaldībās, piem., Tukumā, Valmierā, Ogrē, Cēsīs utt.
Saprotot vēlmi dzīvot sakārtotā vidē un izprotot cilvēku vajadzību žāvēt veļu, vēlamies noskaidrot Olaines novada iedzīvotāju viedokli par veļas žāvēšanu.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!