Aptauja Personu ar invaliditāti aptauja (personām, kuras nav studējušas augstākās izglītības iestādēs)
ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām 24.pantā ir noteiktas personas ar invaliditāti tiesības uz izglītību, tajā skaitā uz augstāko izglītību. Lai noskaidrotu faktisko situāciju un minētā konvencijas panta īstenošanu augstākās izglītības iestādēs, tiesībsargs veic personu ar invaliditāti aptauju.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks izmantoti, lai noteiktu, kādi uzlabojumi ir nepieciešami, lai personas ar invaliditāti varētu iegūt sev vēlamo izglītības līmeni bez ierobežojumiem.
Aptaujā lūdzam piedalīties personas, kuras ir sasniegušas vai šogad sasniegs 18 gadu vecumu un kurām invaliditāte ir bijusi vai ir iestājusies mācību vai studiju laikā.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!