Aptauja „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2016. gadā” AIZPILDA DARBA DEVĒJI
Aizpildīšanai pieteicējiem – darba devējiem, profesionālajām apvienībām.

Uzmanību!
AIZPILDA IKVIENS PRETENDENTA PIETEICĒJS, KAS IR PRETENDENTA
DARBA DEVĒJS vai pārstāv profesionāļu apvienību!
Lai aiztaupītu Jūsu un mūsu laiku, lūdzu pārliecinieties, ka persona, par kuru vēlaties aizpildīt anketu tiešām ir sociālās institūcijas, struktūras, nodaļas vadītājs vai sociālais darbinieks.
(saskaņā ar Konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016” NOLIKUMU)


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!