Aptauja „LABĀKAIS SOCIĀLAIS DARBINIEKS LATVIJĀ 2016. gadā” AIZPILDĪŠANAI PRIVĀTPERSONĀM
Aizpildīšanai pieteicējiem - privātpersonām.

Uzmanību!
AIZPILDA IKVIENS PRETENDENTA PIETEICĒJS, KAS NAV PRETENDENTA
DARBA DEVĒJS!
Lai aiztaupītu Jūsu un mūsu laiku, lūdzu pārliecinieties, ka persona par kuru vēlaties aizpildīt anketu tiešām ir sociālais darbinieks.
Tādu profesiju kā sociālais aprūpētājs, sociālais rehabilitētājs, sociālās palīdzības organizators, sociālais pedagogs pārstāvji šajā konkursā diemžēl nepiedalās!
(saskaņā ar Konkursa „Labākais sociālais darbinieks Latvijā 2016” NOLIKUMU, skat. Labklājības ministrijas interneta mājaslapā)


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!