Aptauja Personu ar invaliditāti nodarbinātība
Tiesībsargs ir atbildīgā institūcija ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas uzraudzībā. Katru gadu tiesībsargs izvēlas vienu ANO Konvencijas pantu padziļinātākai izpētei. 2017.gadā kā temats ir izvēlēta personu ar invaliditāti nodarbinātība.
Šīs aptaujas mērķis ir noskaidrot darba devēju viedokli personu ar invaliditāti nodarbinātībā.

Aptaujas anketa ir anonīma. Tās aizpildīšanai nepieciešamais laiks ir līdz 5 minūtēm. Lūdzam sniegt informāciju līdz š.g.10.jūnijam.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!