Aptauja Saulkrastu Baltās kāpas vides objekti 2017
Saulkrastu Baltajā kāpā projekta "LIFE Ekosistēmu pakalpojumi" (LIFE13ENV/LV/000839) ietvaros uzstādīti vides dizaina objekti, kuru mērķis ir izglītot Baltās kāpas apmeklētājus par apkārtnes dabas vērtībām.
Lai noskaidrotu apmeklētāju viedokli par uzstādītajiem objektiem, ir izveidota anketa, kuras aizpildīšana aizņems aptuveni 7 minūtes. Sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas vienīgi apkopotā veidā.