Aptauja LNB kultūras satura digitalizācija
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Kultūras mantojuma satura digitalizācija” ietvaros tiek veikta dažādu nozaru speciālistu aptauja par Latvijā radītiem mākslas darbiem, grāmatām un laikrakstiem, mūzikas skaņdarbiem, muzeju krājumiem, filmām u.c., kas pieejami arī digitālā jeb elektroniskā formātā. Lūgsim Jūs atbildēt uz jautājumiem par digitālā kultūras satura patēriņu personīgajām un profesionālajām vajadzībām, kā arī par mediju patēriņu un brīvā laika pavadīšanas veidiem.

Aicinām Jūs piedalīties aptaujā un izteikt savu viedokli. Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 30 minūtes.

Jūsu anonimitāte tiek garantēta, dati tiks analizēti tikai apkopotā veidā.

-----------------------

В рамках проекта Европейского фонда регионального развития (ERAF) „Оцифровка контента культурного наследия”, реализуемого Латвийской Национальной библиотекой, проводится опрос специалистов различных отраслей о созданных в Латвии произведениях искусства, книгах и периодических изданиях, музыкальных произведениях, музейных собраниях, фильмах и пр., доступных также в цифровом, или электронном, формате. Просим Вас также ответить на вопросы об использовании цифрового культурного контента для личных и профессиональных нужд, а также об использовании медиа средств и видах того, как Вы проводите досуг.

Предлагаем Вам принять участие в опросе и высказать свое мнение. Заполнение анкеты займет примерно 30 минут.

Ваша анонимность гарантируется, данные будут анализироваться только в обобщенном виде.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!