Aptauja DIASPORAS LOMA RADOŠO INDUSTRIJU EKSPORTA VEICINĀŠANĀ BENILUKSA VALSTĪS (7. OKTOBRĪ HĀGĀ, NĪDERLANDĒ)
SEMINĀRA AUDITORIJA

Seminārā uz interaktīvām diskusijām ar praktisku uzsvaru aicinām sadarbības pieredzes apmaiņā un pilnveidošanā ieinteresētus Latvijas izcelsmes nozares profesionāļus, diasporas aktīvistus, uzņēmējus un studentus no Nīderlandes, Beļģijas un Luksemburgas, kā arī partnerus no Latvijas radošo industriju nozares – eksporta veicinātājus un radošos uzņēmējus. Pieejamo vietu ietvaros seminārs ir atvērts jebkuram interesentam no visplašākā nozaru loka. Seminārs notiks latviešu valodā.

SEMINĀRA MĒRĶIS

Semināra virsmērķis ir veicināt zināšanu pārnesi, uzņēmību, iniciatīvu un sadarbību pāri Latvijas robežām (“inovācijas diplomātija”), tā stiprinot Latvijas kopējo cilvēkkapitālu un izcilību Eiropā. Seminārs ir solis tālāk, lai stiprinātu diasporas nozaru profesionāļu savstarpējo tīklošanos un pragmatisku sadarbību ar Latviju – ar īpašu uzsvaru uz radošo industriju nozari: Latvijas dizaina, modes, kultūras un arhitektūras zīmoliem, kā arī radošās nozares IT risinājumiem.

Seminārs ir vieta, kur ārvalstīs mītošajiem Latvijas cilvēkiem kopīgās diskusijās ar Latvijas radošo industriju eksporta veicinātājiem un uzņēmumiem:
- izzināt nozares attīstības aktualitātes Latvijā un iepazīt tādu zīmolu pieredzi, kas veiksmīgi iekaro ārvalstu tirgus,
- dalīties ar savām idejām, pieredzi un kontaktiem Latvijas zīmolu virzīšanai Nīderlandē, Beļģijā un Luksemburgā;
- vienoties par kopējiem soļiem un projektiem, kurus varam realizēt Beniluksa valstīs tuvākajā laikā.


SEMINĀRA PROGRAMMA

10.30 – 11.00 Ierašanās, reģistrēšanās
11.00 – 11.15 Semināra atklāšana “Diasporas loma Latvijas izaugsmes stiprināšanā”
- Mārtiņš Pundors, Latvijas Republikas vēstniecība Nīderlandē
- Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienība, Luksemburga

11.15 – 11.30 Iepazīšanās ar dalībniekiem
11.30 – 12.30 I Diskusija “Latvijas radošās industrijas Eiropā – zīmoli, eksports, izaicinājumi un iespējas”

Tēma: Kādi ir Latvijas radošo industriju eksporta sasniegumi, zīmolu stāsti un sadarbības iespējas? Kādas ir Latvijas iestrādes un instrumenti radošo industriju eksporta atbalstam?
- Liene Pērkone, LIAA Radošo industriju inkubators, Rīga
- Egita Aizsilniece – Ibema, LIAA, Amsterdama
- Lilita Sparāne, Latvijas Republikas Kultūras ministrija, Rīga
Moderators: Elīna Pinto, Eiropas Latviešu Apvienība , Luksemburga

PUSDIENU SESIJA
12.30 – 14.30 Pusdienas un tīklošanās

Pieredzes stāsti “Latvijas radošie Beniluksa reģionā”
- Laura Gailīte, Latviešu biedrība Beļģijā, Brisele
- Gunita Puciriusa, asociācija “Luksemburga Latvija”, Luksemburga
- Beate Šņuka, keramiķe/dizainere, Eindhovena/Rīga
- Anna Golubovska, arhitekte, Delfta

PĒCPUSDIENAS SESIJA

14.30 – 16.00 II Diskusija “Roku rokā – sadarbības pieredze, idejas, iespējas”
Tēma: Kāda ir diasporas organizāciju, profesionāļu un studentu līdzšinējā pieredze, veicinot Latvijas radošo industriju atpazīstamību un eksportu Beniluksa reģionā? Ko no šīs pieredzes varam mācīties? Kā visveiksmīgāk apvienot spēkus, kļūt prasmīgāki un efektīvāki? Kas tam vajadzīgs un ko varam piedāvāt?
- apaļā galda diskusija; moderators: Egita Aizsilniece – Ibema, LIAA

16.00 – 17.00 III Diskusija “Praktiskais ceļvedis Beniluksa reģionā”
Tēma: Kā raksturojama uzņēmējdarbības vide un radošo industriju joma Nīderlandē, Beļģijā un Luksemburgā? Kādas ir eksporta jomā vērā ņemamas iestrādes un valodas, kultūras un mentalitātes iezīmes katrā no valstīm?
- Egita Aizsilniece – Ibema, LIAA, Amsterdama
- Dženita Priedīte, dizaina salona “Design Mind” Hāgā vadītāja
- Laura Gailīte, Latviešu biedrība Beļģijā, Brisele
- Elīna Pinto, asociācija “Luksemburga Latvija”, Luksemburga
Moderators: Liene Pērkone, LIAA Radošo industriju inkubators, Rīga

17.00 – 17.20 Semināra noslēgums: secinājumi un ierosmes
- Egita Aizsilniece – Ibema un Elīna Pinto

17.20 – 18.00 Neformālā daļa – tīklošanās/kontaktbirža
18.00 – 19.00 Dizaina salona “Design Mind” apmeklējums
Adrese: Noordeinde 87, 2514 GD Den Haag, Nīderlande