Aptauja ESF projekts Nr.9.2.4.2/16/I/018 “Esi vesels Siguldas novadā!” bērniem
Aicinām izteikt viedokli par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.4.2/16/I/018 „Esi vesels Siguldas novadā" ietvaros organizētās veselīgā uztura nodarbības un peldēšanas nodarbības bērniem 2017.gadā Aptauja ir anonīma un iegūtie dati tiks analizēti apkopotā veidā. Pateicamies par atsaucību!