Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa
Kopš 2017.gada Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk - VTUA) piedalās “Konsultē vispirms” principa piemērošanā valsts iestāžu darbā, kā rezultātā tika sagatavota Traktortehnikas Izglītības iestādes paškontroles anketa. 

Tās mērķis ir palīdzēt Jums pašiem pārliecināties par izglītības iestādes atbilstību 2018.gada 11.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.581 “Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību” prasībām.

Paškontroles anketa ir veidota pēc tiem pašiem principiem kā VTUA veic atbilstības pārbaudes Jūsu pārstāvētajā izglītības iestādē, kuras nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību pēc traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību. 

Anketa ir anonīma, Jūsu aizpildītie dati ir paredzēti Jūsu pašu zināšanai, bet rezultāti ir izdrukājami, lai Jūs varētu pārliecināties par atbildes atbilstību kontroles jautājumam. Aizpildīšanai prasīs līdz 10 minūtēm, bet pašu anketu var aizpildīt tik reizes cik nepieciešams, atbilstoši izmaiņām mācību bāzēs un procesos.

Ieteikumus un piefiksētās kļūdas lūgums sūtīt uz e-pasta adresi: pasts@vtua.gov.lv

Sagaidot teicamus rezultātus! Jūsu VTUA