Aptauja Mācības valsts valodā
Aptaujas mērķis ir noskaidrot ieinteresētās sabiedrības daļas attieksmi par pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās izglītības iestādēs, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Aptauju veic Izglītības un zinātnes ministrija, un tās aizpildīšana aizņems līdz 10 minūtēm. Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.


___________________________
Цель опроса - выяснить отношение заинтересованной общественности к переходу на обучение на государственном языке в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы образования национальных меньшинств. Опрос проводится Министерством образования и науки, для заполнения анкеты потребуется не более 10 минут. Опрос анонимный, и данные будут использоваться только в обобщенном виде.


Izvēlieties aptaujas valodu / Выберите язык анкеты