Aptauja "Par SIA “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” plānoto darbību – Cietā reģenerētā kurināmā reģenerācijas iekārtu izveide Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A"
Aptauja par SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" iecerēto darbību, kurai tiek izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Vides pārraudzības valsts biroja 2017. gada 8. novembrī pieņemto lēmumu Nr.44.
Paredzētā darbība (turpmāk Projekts) paredz reģenerācijas iekārtu (jeb katlu mājas) un saistošo inženierkomunikāciju būvniecību, lai no reģenerētā jeb atkritumiem iegūtā kurināmā ražotu siltumenerģiju. Projekta realizācija paredzēta Daugavpilī, Mendeļejeva ielā 13A, no PAS “Daugavpils siltumtīkli” nomātā teritorijā.
Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanai ir būtiski apzināt apkārtējo iedzīvotāju un zemes īpašnieku viedokli par iecerēto Projektu, tāpēc lūdzam Jūs atbildēt uz sekojošiem jautājumiem.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!