Aptauja Sabiedrības viedoklis par līdzdalības iespējām valsts un pašvaldību institūciju darbā
Valsts kanceleja sadarbībā ar Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomi veic izvērtējumu - cik efektīva ir sabiedrības līdzdalība lēmumu pieņemšanas procesā un valsts un pašvaldību institūciju darbā.
Lai izvērtējums būtu objektīvs un visaptverošs, paralēli veicam divas aptaujas - valsts un pašvaldību institūciju un sabiedrības pārstāvju vidū. Šī ir anketa sabiedrības pārstāvjiem.
Saņemtās atbildes uz aptaujas anketām ļaus noskaidrot abu pušu viedokli un pieredzi sabiedrības līdzdalības jomā.
Aicinām ikvienu sabiedrības pārstāvi - biedrības, uzņēmumus, citu sabiedrības grupu pārstāvjus un ikvienu iedzīvotāju - aizpildīt aptaujas anketu līdz 2018.gada 13.augustam.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!