Aptauja Sabiedrības viedoklis par dabas parku «Piejūra»
Labdien! / Добрый день! / Good afternoon!

Aicinām Jūs aizpildīt aptauju par dabas parku “Piejūra”, kuras aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10 minūtes, tomēr Jūsu sniegtais ieguldījums būs neatsverams!

Приглашаем вас заполнить анкету на территории природного парка «Piejūra», что заполнение займет не более 10 минут, но ваш вклад будет неоценим!

We invite you to fill out a questionnaire about Nature Park “Piejūra”. The completion will take no more than 10 minutes, however your contribution will be irrevocable!Aptauja tiek veikta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) projekta ietvaros, lai uzzinātu, kādas ir dabas parka “Piejūra” apmeklētāju intereses dabas parkā un kā tie vērtē dabas parka nozīmīgumu un vērtības.

Исследование проводится в рамках проекта LIFE15 NAT / LV / 000900 «Защита прибрежных биотопов в природном парке «Piejūra» в рамках Натура 2000. Целью опроса является выяснение интересов посетителей природного парка «Piejūra» и как посетители парка оценивают значение и ценность парка.

The questionnaire is carried out within the framework of the Project LIFE CoHaBit "Coastal Habitat Conservation in Nature Park “Piejūra” (NATURA 2000 territory) to determine the interests of the visitors, as well as to identify how the visitors assess the importance and values of the nature park.


Jau iepriekš pateicamies par Jūsu atsaucību un atvēlēto laiku!

Заранее благодарим за отзывчивость и Ваше время!

Thank you in advance for your answers and time!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!