Aptauja Meža apsaimniekošanas mērķi aizsargājamajās teritorijās
Lai apzinātu meža īpašnieku viedokļus un problēmas aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā, Latvijas Meža īpašnieku biedrība (LMIB) Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansētā projekta “Meža īpašnieku izglītošana un iesaiste lēmumu pieņemšanā par meža apsaimniekošanu aizsargājamās dabas teritorijās” ietvaros organizē aptauju. Iegūtā informācija tiks izmantota meža īpašnieku interešu pārstāvēšanai meža apsaimniekošanas nosacījumu pilnveidošanā.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!