Aptauja Burtnieku novadā prioritāri īstenojamie projekti ar LEADER programmas atbalstu
Burtnieku novada pašvaldība, plānojot dalību biedrību “Lauku partnerība ZIEMEĻGAUJA” un “No Salacas līdz Rūjai” organizētajās projektu pieteikumu atlasēs Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, vēlas noskaidrot iedzīvotāju viedokli par prioritārajiem projektiem, kas būtu iesniedzami projektu konkursam. Pasākuma ietvaros īstenojami sabiedriskā labuma projekti, labiekārtojot novada teritoriju, izveidojot jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas un tamlīdzīgi.

Lūdzam Jūs novērtēt projektu nepieciešamību novada pagastos, sarindojot minētos projektus pēc nozīmīguma 1 - "ļoti nozīmīgs", 2 - "mazāk nozīmīgs" ...! Ja uzskatāt, ka nozīmīgāka būtu kādas citas idejas īstenošana, nevis dotie varianti, piešķiriet "1." atbilžu variantam "Cits" un apakšjautājumā ierakstiet savu priekšlikumu.

Aicinām izteikt viedokli par visiem novada pagastiem!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!