Aptauja "Sniedz atbildi par iespējām lauku teritorijas attīstībai!"
Valsts Lauku tīkla Sekretariāts veic lauku teritoriju un mazo pilsētu iedzīvotāju aptauju, lai novērtētu sabiedrības iesaisti vietējās teritorijas attīstības procesos un noskaidrotu informētību par vietējo iniciatīvu, un LEADER pieeju.
Aptaujas rezultāti tiks izmantoti turpmākai LEADER pieejas popularizēšanas pilnveidošanai un vietējās iniciatīvas aktivizēšanai.

Apkopoto informāciju būs iespējams apskatīt decembra sākumā www.laukutikls.lv
Sīkāka informācija par LEADER programmu atrodama: http://www.laukutikls.lv/nozares/lauku-telpa/leader