Aptauja Jēkabpils "Sporta laureāts 2019"
Aicinām Jūs izvirzīt kandidātus šādām nominācijām - "Jēkabpils sportists 2019", "Jēkabpils sportiste 2019", "Jēkabpils sporta komanda 2019", "Jēkabpils treneris 2019" un "Jēkabpils sporta pasākums 2019".

Katra persona aptaujā var piedalīties vienu reizi visā aptaujas periodā. Aptauja notiek līdz 2020. gada 19. janvārim, plkst. 23:59.

Piedaloties aptaujā, respondenti apliecina, ka neiebilst savu personu datu izmantošanai. Aptaujas organizatori apliecina, ka personu dati netiks nodoti trešajām personām un tiks izmantoti vienīgi aptaujas vajadzībām. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Jēkabpils sporta centrs, kontaktinformācija: Andreja Pormaļa ielā 106, Jēkabpils, LV-5201.