Aptauja Vai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nepieciešamas radošas aktivitātes
Ar šo nelielo aptauju vēlamies saprast, kādi uzlabojumi jūsuprāt būtu nepieciešami Latvijā, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām varētu brīvi nodarboties ar radošām aktivitātēm kultūrā - gan iet apmeklēt kultūras pasākumus, gan pašiem nodarboties ar dažādiem amatiermākslas veidiem. Aptaujas respondenti cilvēki ar īpašām vajadzībām vai bērnu ar īpašām vajadzībām vecāki