Aptauja Par SIA "KRONOSPAN Riga" plānoto darbību
Zemes īpašnieku un apkārtējo iedzīvotāju aptauja par SIA "KRONOSPAN Riga" iecerēto darbību, kurai tiek izstrādāts ietekmes uz vidi novērtējums saskaņā ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2018. gada 5. jūnijā pieņemto lēmumu Nr.RI18SI0048.

Paredzētā darbība (turpmāk Projekts) paredz SIA «KRONOSPAN Riga» esošās darbības modernizāciju, palielinot saražotās produkcijas apjomu. Projekta realizācija paredzēta Rīgā, Daugavgrīvas šosejā, uzņēmuma pašreizējā darbības vietā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma sagatavošanai ir būtiski apzināt apkārtējo iedzīvotāju un zemes īpašnieku viedokli par iecerēto Projektu, tāpēc lūdzam Jūs atbildēt uz aptaujas jautājumiem.

Anketā sniegtās atbildes tiks izmantotas tikai iedzīvotāju viedokļu noskaidrošanai un iekļautas ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sagatavošanā.

Ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma izstrādātājas:
SIA “R&S TET” un AS “VentEko”, tālr. 67913155


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!