Aptauja Aprūpes personāla komunikācija Intensīvās terapijas nodaļā.
Labdien!
Esmu Latvijas Universitātes,Medicīnas Fakultātes, maszinību bakalaura programmas studente Jeļena Šneidere. Būšu ļoti pateicīga, ja piekritīsiet atbildēt uz anketas jautājumiem. Anketa ir nepieciešama mana pētījuma veiksmīgai izstrādei. Tās mērķis ir izpētīt, kāda ir aprūpes personāla savstarpējā komunikācija Intensīvās terapijas nodaļā.
Anketa ir anonīma.
Lūdzu atbildēt uz jautājumiem, atzīmējot atbilžu variantu vai ierakstot atbildi tam paredzētajā vietā.
Paldies!