Aptauja „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bauskas novadā”
Bauskas novada dome aicina piedalīties aptaujā par ESF projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Bauskas novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/061 īstenotajiem pasākumiem Bauskas novadā.
Aptaujas mērķis ir noskaidrot Bauskas novada iedzīvotāju vērtējumu par projektā realizētajām aktivitātēm , kā arī rosināt iedzīvotājus paust viedokli par to, kādus pasākumus viņi vēlētos apmeklēt arī turpmāk.
Aptauja ir anonīma, tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.