Aptauja Jēkabpils novada jauniešu viedoklis par dzīves kvalitāti un iespējām novadā
Aptaujas mērķis ir uzzināt jauniešu viedokli par dzīves kvalitāti un iespējām Jēkabpils novadā. Aptauja veidota, lai iegūto informāciju izmantotu Jēkabpils novada Jauniešu politikas attīstības stratēģijas izstrādē.
Aptauja ir anonīma un iegūtā informācija tiks izmantota apkopotā veidā.