Aptauja "Vai Tavās mājās šķiro atkritumus?"
Mums rūp vides veselība, jo mēs paši esam daļa no tās. Katrs cilvēks uz planētas atstāj savas pēdas ekoloģisko nospiedumu. Mūsu radītie atkritumi un to atbilstoša apsaimniekošana ir svarīgs vides saudzēšanas aspekts. Atkritumu apglabāšana poligonos ir videi kaitīgs process. Tāpēc, lai samazinātu apglabājamo atkritumu daudzumu, ir nepieciešama to šķirošana un atkārtota pārstrāde. Tā tiek taupīti dabas resursi un netiek piesārņota apkārtējā vide, samazināti draudi dzīvajiem organismiem un cilvēku veselībai.

Lai noskaidrotu iedzīvotāju iesaisti un informētību par atkritumu šķirošanu, biedrība "Vides Iniciatīvu centrs" Latvijas valsts NVO fonda programmas projekta “Līdzdarbojies vides saudzēšanā – nededzini, bet šķiro!” ietvaros lūdz Jūs aizpildīt šo anketu.

Īpaši vēlamies aicināt piedalīties tieši Vidusdaugavas reģiona iedzīvotājus - Jēkabpils un Jēkabpils novads, Aizkraukle un Aizkraukles novads, Jaunjelgavas novads, Kokneses novads, Krustpils novads, Madonas novads, Neretas novads, Pļaviņu novads, Salas novads, Skrīveru novads, Viesītes novads.

Paldies, ka iesaisties!

Aptauja ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aptaujas saturu atbild biedrība "Vides iniciatīvu centrs".