Aptauja Ilūkstes novadā iecerētie investīciju projekti 2021. gadā:
1. “Mazās skolas” Ilūkstē pārbūve par dzīvojamo māju

2. Bebrenes profesionālās vidusskolas klīnikas atjaunošana un zirgu novietnes izbūve

3. Pludmales – atpūtas vietas ierīkošana Ilūkstes upes krastā

4. Atpūtas parka ierīkošana pie Ilūkstes estrādes

5. Bērnu rotaļu laukuma (visām vecuma grupām)
izbūve pie Ilūkstē estrādes

6. Kafijas muzeja ierīkošana Bebrenē
Ilūkstes pilsētas kapličas pārbūve

7. Dvietes sporta zāles atjaunošana


Novadā 2021. gadā tiks realizēti arī ES fondu projekti ceļu infrastruktūras sakārtošanai.