Aptauja Jauniešu aptauja "Kopā, tālāk, plašāk!"
Sveiks! Sveika!

Šobrīd īstenojam jaunveidojamā Valmieras pilsētas, Rūjienas, Mazsalacas, Naukšēnu, Strenču, Beverīnas, Burtnieku un Kocēnu novada 13 līdz 25 gadīgo jauniešu aptauju, lai noskaidrotu jauniešu vērtējumus par sev pieejamajām iespējām brīvā laika pavadīšanai, izglītībai, darbam un citiem aspektiem. Vēlamies lūgt arī Tevi piedalīties šajā aptaujā un aizpildīt nelielu aptaujas anketu. Tevis sniegtie vērtējumi ļaus mums kopīgi veidot jauniešiem atbilstošu un atbalstošu vidi mūsu pašvaldībās.
Anketā tiks apkopota informācija par veselību, mobilitāti, jaunatnes jomu, informācijas apriti, brīvā laika pavadīšanas iespējām, izglītību un karjeru.

Mēs garantējam, ka Tavi sniegtie novērtējumi un viedokļi nebūs pieejami citiem jauniešiem, skolotājiem vai vecākiem. Tos apkopotā veidā izmantos tikai aptaujas veicēji, kuri veiks datu analīzi.

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 10-15 minūtes Tava laika!

Aptauja tiekīstenota projekta “Kopā, tālāk, plašāk!” Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam 1. sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” un 1.2. apakšsadaļas “Starpnovadu un starpinstitūciju sadarbība jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” ietvaros. Projekta nr. VP202/1.2-11

Jau iepriekš paldies Tev liels par anketai veltīto laiku!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!