Aptauja Aptauja par DEZAMINOOKSITOCĪNS 50 SV tabletēm
AS Grindeks veic ārstu un vecmāšu aptauju par preparāta DEZAMINOOKSITOCĪNS 50 SV tabletes (reģistrācijas apliecības īpašnieks AS Grindeks) izrakstīšanu, lietošanu, drošumu un efektivitāti. Anketā izmantots zāļu nosaukuma akronīms DAO.
Anketa ir anonīma un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā Grindeks iekšējām vajadzībām.
Aptauja aizņems 5-10 minūtes Jūsu laika