Aptauja Viesītes novada iedzīvotāju aptauja
Viesītes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa aicina piedalīties aptaujā!
Aptauja veidota ar mērķi noskaidrot Viesītes novada iedzīvotāju viedokli par novadā notikušajām pārmaiņām un aktuālajām problēmām. Aptaujas rezultāti tiks iekļauti trīs gadu uzraudzības ziņojumā par Viesītes novada Attīstības programmas ieviešanu.
Aptauja ir anonīma un tās rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā. Jūsu viedoklis tiks izmantots pašvaldības darba uzlabošanai un lēmumu pieņemšanai par novada attīstību. Katra anketa ir domāta tikai vienam respondentam. Lūdzam atbildēt uz visiem anketā iekļautajiem jautājumiem.
Iedzīvotāju aptauja notiek no 2021. gada 1.marta līdz 2021.gada 31. martam.
Iepriekš pateicamies par veltīto laiku un izteikto viedokli!