Aptauja Pašpalīdzības stratēģijas
God./ Cien respondent/e!

Mani sauc Aleksandra Karlīna, esmu studente psiholoģijas bakalaura programmā Daugavpils Universitātē. Lūdzu Jūs piedalīties pētījumā par Latvijas iedzīvotāju psiholoģisko pašpalīdzību, kas tiek saprasta kā aktivitātes, kas sekmē veselību un labizjūtu gan personīgajā dzīvē, gan profesionālajā vidē.
Jūsu atbildes palīdzēs veidot dziļāku izpratni par pašpalīdzības stratēģijām un palīdzēs attīstīt pašpalīdzības stratēģiju mērīšanas instrumentu un metožu kopumu.

Aptaujas pirmā daļa satur dažus sociāli demogrāfiskos jautājumus kā arī 12 dažādus apgalvojumus, kurus lūdzu Jūs novērtēt pēc savām izjūtām.
Aptaujas otrā daļa satur 76 darbību / aktivitāšu uzskatījumu, ko cilvēki mēdz izmantot pašpalīdzībai. Šajā aptaujā nav pareizo un nepareizo atbilžu.

Minētās darbības / aktivitātes aptaujā ir jānovērtē divas reizes attiecībā uz sevi, katru reizi atbildot uz lapas augšējā daļā redzamo jautājumumu 4-baļlu skalā. Šie jautājumi ir:

1) Cik lielā mērā Jūs piekrītat, ka nosauktā aktivitāte / darbība palīdz sekmēt Jūsu veselību un labizjūtu personīgajā un / vai profesionālajā dzīvē, kur
1.Nemaz nepalīdz / netiek izmantots; 2. Nedaudz palīdz; 3. Daļēji palīdz; 4. Palīdz

2) Cik daudz laika (pēc savam iespējām / vēlmēm / vajadzībām) Jūs veltāt nosauktajai aktivitātei / darbībai pēdējo divu mēnešu laikā, kur
1.Nemaz neveltu laiku / nekad; 2. Nedaudz veltu laiku / reti; 3. Veltu gana daudz laika / bieži 4. Veltu tik daudz laika, cik nepieciešams / ļoti bieži / regulāri

Aptaujas noslēgumā lūdzu Jūs atbildēt uz 2 atvērtiem jautājumiem.

Aptaujas aizpildīšanas laiks ir 15 - 20 minūtes. Jūsu sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks analizētas tikai kā datu kopums. Datu apstrāde un saglabāšana tiks veikta saskaņā ar fizisko personu datu apstrādes likumu. Aptaujas rezultāti tiks atspoguļoti tikai apkopotā veidā.

Piedalīšanās ir brīvprātīga. Aptaujas aizpildīšana un iesniegšana apliecina, ka Jūs esat piekritusi/-is piedalīties šajā pētījumā.

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu: paspalidzibas.aptauja21@gmail.com