Aptauja Pašpalīdzības stratēģijas
A. god. / Ļ. cien. respondent/e!

Lūdzam Jūs piedalīties aptaujā par pašpalīdzības stratēģijām, kas tiek saprastas kā aktivitātes, kas sekmē veselību un labizjūtu gan personīgajā dzīvē, gan profesionālajā vidē. Aptauja tiek veikta pētniecības projektā, kas vērsts uz dažādu profesiju pārstāvju pašpalīdzības stratēģiju noskaidrošanu, kurā piedalās Daugavpils universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti un docētāji. Jūsu atbildes palīdzēs veidot dziļāku izpratni par speciālistu pašpalīdzības stratēģiju efektivitāti un specifiku.

Aptaujas pirmā daļa satur sociāli demogrāfiskos jautājumus, kā arī 13 apgalvojumus, kurus lūdzam novērtēt pēc savām izjūtām.
Aptaujas otrā daļa satur 76 darbību / aktivitāšu uzskaitījumu. Šīs aktivitātes cilvēki mēdz izmantot pašpalīdzībai. Lūdzam tās novērtē divas reizes attiecībā uz sevi, katru reizi atbildot uz lapas augšējā daļā redzamo jautājumu 4 - ballu skalā.


1. Cik lielā mērā Jūs piekrītat, ka nosauktā aktivitāte / darbība palīdz sekmēt Jūsu veselību un labizjūtu personīgajā un / vai profesionālajā dzīvē? 1. Nemaz nepalīdz / netiek izmantots. 2. Nedaudz palīdz. 3. Daļēji palīdz. 4. Palīdz.

2. 2. Cik daudz laika (pēc savam iespējām / vēlmēm / vajadzībām) Jūs veltāt nosauktajai aktivitātei / darbībai pēdējo divu mēnešu laikā? 1. Nemaz neveltu laiku / nekad. 2. Nedaudz veltu laiku / reti. 3. Veltu gana daudz laika / bieži. 4. Veltu tik daudz laika, cik nepieciešams / ļoti bieži / regulāri.

Aptaujas noslēgumā lūdzam Jūs atbildēt uz 3 atvērtiem jautājumiem.
Šajā aptaujā nav pareizo un nepareizo atbilžu.

Aptaujas aizpildīšanas laiks ir 15 - 20 minūtes. Jūsu sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks analizētas tikai kā datu kopums. Datu apstrāde un saglabāšana tiks veikta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu. Aptaujas rezultāti tiks atspoguļoti tikai apkopotā veidā.
Piedalīšanās ir brīvprātīga. Aptaujas aizpildīšana un iesniegšana apliecina, ka Jūs esat piekritis/-usi piedalīties šajā pētījumā. Pateicamies par Jūsu dalību un veltīto laiku!

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz e-pastu paspalidzibas.aptauja21@gmail.com.