Aptauja Vai atbalstāt “ Jaunpils ezera” daļas 7,9 ha platībā (atrodas pretī pienotavai), kad. apzīmējums 90560080101 nodošanu atsavināšanai ar mērķi sakopt ūdens tilpni un saliņu, lai uzlabotu kopējo novada centra vizuālo ainavu?
Sia “Joži”, lauksaimniecības uzņēmums ar pieredzi akvakultūrā un ūdenstilpju sakārtošanā, vēlas sniegt savu ieguldījumu novada centra sakopšanā un ainavas vizuālā izskata uzlabošanā. Uzņēmums ar akvakultūru nodarbojas Pētertālē un tuvākajā nākotnē, ja novada iedzīvotāji atbalstīs šo iniciatīvu, vēlas sakopt ezeru, saglabājot tā dabiskumu, kā arī izveidot pie šīs ūdenstilpnes izskatīgu “ Zives” zivju tirdzniecības vietu, piedāvāt makšķerēšanas vietas vietējiem iedzīvotājiem un viesiem Jaunpilī. Atsavinātā daļa būs publiski brīvi pieejama ikvienam, ūdenstilpne netiks norobežota kā privātīpašums.

Aicinām iedzīvotājus izteikt savu viedokli- aizpildot aptaujas anketu, atzīmēt savu atbildi ATBALSTU vai NEATBALSTU, kā arī pēc brīvas izvēles papildināt aptaujas anketu ar komentāriem vai ieteikumiem.

Aptaujas anketa arī papīra formātā būs pieejama Jaunpils klientu apkalpošanas centrā Jaunpilī un Viesatu pagasta pārvaldē.
Aptaujā aicinām piedalīties līdz 20. maijam.