Aptauja par jauno Kuldīgas novada ģerboni
Kuldīgas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par to, kādam būtu jābūt jaunā Kuldīgas novada ģerbonim. Likums paredz, ka jaunajiem novadiem pēc administratīvi teritoriālās reformas jāizstrādā jauni ģerboņi. Jaunā sasaukuma domes deputāti jau ir lēmuši par Kuldīgas novadā iekļauto novadu – Alsungas un Skrundas novada – ģerboņu atzīšanu par spēku zaudējušiem un noteikuši, ka līdz jauna ģerboņa izstrādāšanai lietojams līdzšinējais Valsts heraldikas komisijas apstiprinātais Kuldīgas novada ģerbonis.

Sākotnēji domes sēdē, lemjot par ģerboņa izstrādi, izskanēja ideja par vēsturiskā pirmās Latvijas brīvvalsts laika Kuldīgas apriņķa ģerboņa atjaunošanu – tajā zilas krāsas laukumu divās daļās sadala sudrabota viļņota līnija, simbolizējot Ventas upi, bet abās pusēs ir zivis. Heraldikas mākslinieka Edgara Sima sagatavoto ģerboņa atjaunošanas vizuālo risinājumu prezentējot deputātiem Finanšu komitejas sēdē, tika saņemtas pretrunīgas atsauksmes. Tāpēc pēc domes priekšsēdētājas I. Bērziņas ierosinājuma deputāti vienojās rīkot iedzīvotāju aptauju, aicinot paust viedokli par to, kādam būtu jābūt jaunā novada ģerbonim. Aptaujā piedāvājam trīs atbilžu variantus: atjaunot vēsturisko Kuldīgas apriņķa ģerboni ar zivīm, turpināt izmantot līdzšinējo novada ģerboni ar svēto Katrīnu centrā vai arī izstrādāt pavisam jaunu, ar līdzšinējiem nesaistītu ģerboni.

Aptauja norisināsies līdz 22. septembra plkst. 17.00.

Aptauja nav anonīma, lai izvairītos no viltus ziņojumiem, kas varētu ietekmēt aptaujas rezultātus.

Iesniegtais viedoklis var netikt pieņemts, ja iesniedzējam norādīts acīmredzami viltus vārds, uzvārds vai dzīvesvieta.

Anketā norādītie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi viedokļu apkopošanai, lai izvairītos no viltus ziņojumiem, un persona piekrīt tās datu apstrādei atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAS (ES) 2016/679 normām.
Datu pārzinis ir Kuldīgas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000035590, juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, kas veic personas datu apstrādi ar nolūku apkopot aptaujā paustos viedokļus.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!