Aptauja Putnkopības nozares uzņēmumu aptaujas anketa
Godātie uzņēmēji!
Ar šīs anketas palīdzību Jūs tiekat uzaicināti piedalīties putnkopības nozares attīstības stratēģijas izstrādē. Stratēģijas atbilstības paaugstināšanai svarīgi uzzināt nozarē strādājošo uzņēmēju viedokli par putnkopības produkcijas ražošanas attīstības kvantitatīvajiem un kvalitatīvajiem aspektiem. Putnkopības produkcijas ražošanas pieaugums pēdējā desmitgadē, kas ir viens no augstākajiem rādītājiem lopkopības nozarē visā valstī, liecina par putnkopības nozares pārstāvju augsto profesionālās sagatavotības un kompetences līmeni, sākot no nozarē strādājošo uzņēmumu vadītājiem beidzot ar asociācijas vadītājiem. Tāpēc Jūsu zināšanas par nozares attīstību ietekmējošajiem faktoriem vidējā laika periodā ir nozīmīgas stratēģijas izstrādātājiem.
Pamatojoties uz augstāk minēto, lūdzam Jūs veltīt 10-15 minūtes aptaujas anketas aizpildīšanai, tādējādi Jūs iegūsiet iespēju iepazīties ar apkopotiem pētījuma rezultātiem.
Būsim pateicīgi par anketas atbilžu sniegšanu līdz 30. novembrim.
Pateicamies par sadarbību!

P.S. Pētījumu “Latvijas putnkopības nozares attīstības stratēģija 2022. - 2030. gadam” veic Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ekonomikas Institūts sadarbībā ar Latvijas Apvienoto putnkopības nozares asociāciju (LAPNA).
Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr. 20207092 vai rakstīt uz ei@lza.lv.