Aptauja - Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam
Rīgas pilsēta ir apņēmusies kļūt par pirmo klimatneitrālo galvaspilsētu Baltijas valstīs, samazinot CO2 emisijas enerģētikas un transporta sektorā, samazinot enerģijas patēriņu pilsētā līdz minimāli nepieciešamajam, pārejot uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības infrastruktūras un iekārtu apsaimniekošanas jomās, mazinot enerģētikas nabadzību, kā arī īstenojot virkni citu pasākumu, lai pielāgotos klimata pārmaiņām.
Lai šo ieceri īstenotu, ir izstrādāts Rīgas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030. gadam (turpmāk - Rīcības plāns). Aicinām ikvienu interesentu publiskās apspriedes laikā no 22.11.2021. – 27.12.2021. sniegt savus priekšlikumus plāna pilnveidošanai, kā arī izteikt viedokli par Rīgas pilsētas izvirzītajiem mērķiem un plānotajiem pasākumiem Rīcības plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai.