Aptauja "Vidzemes kultūras prioritātes 2022. gadā"
Vidzemes plānošanas reģions jau 15. gadu gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos, kuras ietvaros iespējams gūt finansējumu KULTŪRAS PROJEKTU IEVIEŠANAI Vidzemes vēsturiskā novada teritorijā.

Lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par to, kāda veida kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansējums programmas ietvaros, arī šogad aicinām aizpildīt aptauju.

BALSOJUMA REZULTĀTS BŪS NOTEICOŠAIS, nosakot tos kultūras virzienus, kuros būs iespējams iesniegt kultūras projektu pieteikumus 2022. gadā.

Anketā lūdzam atbildēt uz 3 jautājumiem. Tā ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar apkopoto informāciju varēs iepazīties 2022. gada janvārī www.vidzeme.lv.

*Kultūras programmu reģionos izsludina Valsts kultūrkapitāla fonds, ik gadu no jauna lemjot par programmas realizētājiem.

Aptauja īstenota Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekta “Līdzdalības budžeta procesa attīstība Baltijas jūras reģionā” (EmPaci) ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu. Vairāk: https://bit.ly/30hOMvy


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!