Aptauja un reģistrācija (cilvēku ar dzirdes traucējumiem) saziņai ar Latvijas ārkārtas dienestiem.
Aptauja ir paredzēta, lai noskaidrotu, kādus komunikāciju kanālus un ierīces, cilvēki ar dzirdes traucējumiem, izmanto ikdienā, kā arī apzināt interesentus, kuri būtu ieinteresēti, saziņā ar ārkārtas dienestiem, izmantot arī jaunus un mūsdienīgus komunikāciju kanālus.

Aptauja notiek jaunas informācijas apamiņas sistēmas, kas ir integrēta ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD), testēšanas procesa ietvaros. Reģistrētie testēšanas procesa dalībnieki jau šobrīd var izmantot izstrādātās sistēmas piejamo funkcionalitāti saņemot konsultācijas pie NMPD Ģimenes Ārstu Konsultatīvā tālruņa dienesta dežurārstiem – sarakstoties tiešsaistē, nosūtot foto, informāciju par sevi, utt.

Tik detalizēta informācija par respondentiem ir nepieciešama gadījumam, ja piekritīsiet piedalīties testēšanā - lai Jūs būtu iespējams reģistrēt testa sistēmā.

Aptauju veic "Cilvēku ar Īpašām Vajadzībām un Invaliditāti Digitālās Integrācijas Asociācija". Plašāku informāciju par pašu projektu var izlasīt https://www.adipsd.com/emergency-integration


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!