Aptauja KLĪNIKA DZINTARI AMBULATORO PACIENTU ANKETA
Mums rūp, lai Jūs saņemtu pašu labāko apkalpošanu!
Tāpēc aicinām Jūs dalīties ar Jūsu pieredzi, nesen apmeklējot medicīnas iestādi.
Dalība šajā aptaujā ir brīvprātīga. Jūsu atbildes tiks uzskatītas par konfidenciālām.

We care that You get the best customer service!
Therefore, we invite You to share your experience of last visit of healthcare establishment.
This survey is voluntary. Your answers will be treated in confidence.

Мы заботимся о том, чтобы Bы получили лучший сервис! Поэтому мы приглашаем
Bас поделиться своим опытом недавнего посещения медицинского учреждения.
Участие в опросе является добровольным. Конфиденциальность ваших ответов гарантируется.


Izvēlieties aptaujas valodu / Choose survey language / Выберите язык анкеты