Aptauja "Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajā izaugsmē"
Liepājas Universitāte, Vidzemes Augstskola un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija īsteno Valsts pētījumu programmas atbalstītu projektu “Izglītības vērtības transformācija sociālās kopienas kultūras un ekonomiskajā izaugsmē” (https://izglitibasvertiba.liepu.lv). Projekta mērķis - izpētīt izglītības vērtības ietekmi Latvijas sabiedrības izaugsmē izglītības, sociālekonomiskā un kultūras kontekstā. Aicinām Jūs piedalīties pētījumā, aizpildot pētījuma anketu. Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni no 5 līdz 15 minūtēm.

Jūs varat pārtraukt anketas aizpildīšanu un to turpināt vēlāk no vietas, kur apstājāties.

Anketā iegūtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti tikai apkopotā veidā pētījuma mērķa sasniegšanai.

Ja Jums rodas jautājumi par šo pētījumu, aicinām Jūs sazināties ar projekta vadītāju Lāsmu Latsoni (lasma.latsone@liepu.lv) vai projekta vadošo pētnieku Pāvelu Juru (pavels.jurs@liepu.lv ).