Aptauja Agromežsaimniecības entuziastiem
Aptaujas mērķis ir noskaidrot jūsu izpratni par agromežsaimniecības metodēm. Kāda ir bijusi līdzšinējā saskare ar šo nozari un kāda ir uzkrāta pieredze un prakse? Cik liela ir jūsu interese, iesaistīties šīs nozares veidošanā un attīstīšanā?