Aptauja par tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti Preiļu novadā
Aptaujas mērķis: iegūt datus par Preiļu novada tūrisma jomas piedāvājumu un pakalpojumu kvalitāti, nepieciešamajiem uzlabojumiem Preiļu novadā. Anketā ir 25 jautājumi un tās aizpildīšana aizņems līdz 10 min.
Aptaujas organizētājs: Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centrs (turpmāk - TAIC).
Paldies par atsaucību un uz tikšanos Preiļu novadā!