Aptauja Aptauja par pakalpojumu kvalitāti Auces pilsētas bibliotēkā
Bibliotēkas darbinieki, veicot šo aptauju, gribētu uzzināt jūsu domas par to, kas Jūs apmierina un kas nepatīk bibliotēkā, kādus jauninājumus jūs gribētu ieviest turpmāk. Jūsu atbildes palīdzēs mums uzlabot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti. Anketējuma atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā, savu vārdu un uzvārdu varat neuzrādīt