Aptauja Emodži lietojums saziņā
Sveicināti! Mans vārds ir Sintija Ķauķīte, es esmu zinātniskā grāda pretendente un LU Latviešu valodas institūta zinātniskā asistente. Šī aptauja ir daļa no mana promocijas darba “Interpunkcijas un grafisko zīmju loma tekstveidē”. Aptauja ir anonīma, un iegūtie dati ir konfidenciāli un tiks izmantoti tikai zinātniskiem mērķiem. Lai aizpildītu aptauju, nepieciešamas aptuveni 10 minūtes. Pateicos par izrādīto interesi un laiku, ko veltījāt aptaujas aizpildīšanai!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!