Aptauja Mākslas un amatniecības forums Mēru muižā
Forums, kurā izprast nozares problēmas, labākiem risinājumiem tās attīstībai.
Foruma norise 20. augustā 2022 gadā.

Kopā tiks saaicināti 15 eksperti 13 veiksmes stāsti un 60 nozares profesionāļi, kas runās par 7 izvirzītajiem jautājumiem. Tiks atrastas atbildes uz 7 jautājumiem, kas ir būtiski nozares attīstībai. Atbildes būs balstītas pieredzē, zināšanās, izpratnē, sarunā un būs izmantojamas nozares attīstības virzīšanai.

Programma
10:00 Atklāšana
10:05 – 11:45 Ekspertu uzrunas. 13 eksperti, katram 5 minūtes.
12:00 – 13:00 Darba staciju pirmā daļa – veiksmes stāsti – 3 stacijas vienlaicīgi. Katram 15-30 minūtes.
13:00 – 14:00 Pusdienu pārtraukums
14:00 – 14:40 Mākslas un amatniecības izstādes “Latvijas ūdeņi laika plūdumā” atklāšana;
15:00 – 15:50 darba staciju otrā daļa
Kā jūtas amatnieki - aktuālās problēmas?
Kā jūtas mākslinieki laukos - aktuālās problēmas?
Mākslas pieejamība laukos?
16:00-16:50 darba staciju trešā daļa.
Kā veicināt amatniecības attīstību Latvijā?
Kā veicināt mākslas attīstību laukos?
Kā veicināt sadarbību starp māksliniekiem un amatniekiem?
Kultūras mantojums un Mēru muiža?
17:00 – 17:30 – brīvais laiks – domapmaiņa
17:30-18:00 – Noslēgums - darba staciju apkopojums.

Vietu skaits ierobežots

Dalības maksa no vienas personas 15 eiro. Dalības maksa tiks izmantota saieta norišu sagatavošanai, dalībnieku ēdināšanas nodrošināšanai. Pēc aptaujas iesniegšanas divu darba dienu laikā uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts rēķins.