Aptauja Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskais plānojums
Socioloģiskā aptauja izstrādāta Balvu muižas apbūves un tai pieguļošo teritoriju apstādījumu un publisko ārtelpu attīstības tematiskā plānojuma ietvaros ar mērķi noskaidrot sabiedrības vajadzības, intereses un vēlmes vietas kvalitatīvai ilgtermiņa attīstībai.