Aptauja "Vidzemes kultūras prioritātes 2023. gadā"
Vidzemes plānošanas reģions jau 16. gadu gatavojas realizēt Valsts kultūrkapitāla fonda un AS “Latvijas valsts meži” atbalstīto kultūras programmu reģionos. Tās ietvaros būs iespējams gūt finansējumu KULTŪRAS PROJEKTU IEVIEŠANAI Vidzemes vēsturiskā novada teritorijā, ja finansējums Vidzemes kultūras programmas īstenošanai tiks piešķirts arī nākamajā gadā.

Lai noskaidrotu vidzemnieku viedokli par to, kāda veida kultūras aktivitātēm būtu jāsaņem finansējums programmas ietvaros, arī šogad aicinām aizpildīt aptauju.

BALSOJUMA REZULTĀTS BŪS NOTEICOŠAIS, izvēloties tos kultūras virzienus, kuros būs iespējams iesniegt kultūras projektu pieteikumus 2023. gadā.

Anketā lūdzam atbildēt uz 3 jautājumiem. Tā ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar apkopoto informāciju varēs iepazīties 2023. gada janvārī www.vidzeme.lv.

* Kultūras programmu reģionos izsludina Valsts kultūrkapitāla fonds, ik gadu no jauna lemjot par programmas realizētājiem.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!