Aptauja PAR IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU IESAISTI MĀCĪBĀS PIEAUGUŠAJIEM
Aptauja tiek veikta Valsts kontroles lietderības revīzijas Nr.2.4.1–28/2022 “Vai pieaugušo izglītība sasniedz tai izvirzītos mērķus un atbilst darba tirgus vajadzībām?” ietvaros. Šajā revīzijā uz pieaugušo izglītību tiek attiecinātas formālajā un neformālajā izglītībā īstenotās mācības personām vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Viens no revīzijas mērķiem ir novērtēt, vai pieaugušo izglītība tiek plānota, īstenota un uzraudzīta produktīvi, optimāli izmantojot tai pieejamos resursus.
Revīzijā kā revidējamās vienības ir noteiktas Labklājības ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija un Ekonomikas ministrija. Tomēr, lai novērtētu esošo sistēmu kopumā un revīzijas rezultātā varētu sniegt ieteikumus tās uzlabošanai, revīzijā būtiski ir noskaidrot arī faktisko mācību nodrošinātāju (valsts, pašvaldību un privāto izglītības iestāžu) viedokli, tajā skaitā apzināt, kādus resursus mācību nodrošinātājiem prasa dalība mācību izsludinājumos un/vai izglītības iestāžu atlasēs.

Revīzijā padziļināti tiek vērtētas divu iestāžu – Nodarbinātības valsts aģentūras un Valsts izglītības attīstības aģentūras – ES struktūrfondu projektu ietvaros īstenotās mācības pieaugušajiem. Tāpēc jo īpaši aicinām anketu aizpildīt izglītības iestādēm, kuras ir piedalījušās šādos projektos:
1) Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajā projektā “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (projekts Nr.7.1.1.0/15/I/001, tiek īstenots no 02.01.2015. līdz 31.12.2023.), kurā no 2022.gada uzsāktas mācības arī bezdarba riskam pakļautajām personām (mūžizglītība);
2) Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajā projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001, tiek īstenots no 23.12.2016. līdz 31.12.2023.).

Svarīgi!
Aptauja nav anonīma, lai tajā sniegto informāciju varētu pilnvērtīgi analizēt. Tomēr revīzijas ziņojumā visas atbildes tiks izmantotas tikai apkopotā veidā un netiks atklāta informācija, kas var tikt izmantota aptaujas dalībnieku identificēšanai.
Aptaujā ir ietverti arī tādi jautājumi, uz kuriem atbildes ir nepieciešams sagatavot iepriekš, piemēram, par izglītības iestāžu patērēto laiku un izmaksām, piedaloties izglītības iestāžu atlasēs. Tāpēc, ja pirms aptaujas anketas aizpildīšanas izglītības iestāde vēlas sagatavoties un iepazīties ar visiem aptaujas anketas jautājumiem, aicinām Jūs apmeklēt vietni: https://www.lrvk.gov.lv/lv/getnewsfile/29709-BcHswJlfLlpi9CD1lwjmpvMv0kJeYrGa.pdf
Anketas aizpildīšana aizņems aptuveni 25 minūtes.


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!