Aptauja Aptaujas anketa par Bauskas novada iedzīvotāju līdzdalību, iekļaušanos un dzīves kvalitāti kopienā
Attīstot sociālo darbu kopienā, Bauskas novada Sociālais dienests līdz 1.aprīlim veic aptauju, lai uzzināt Jūsu viedokli par kopienu, kurā dzīvojat. Kopiena šīs aptaujas kontekstā tiek skatīta kā administratīvā teritorija, kurā Jūs dzīvojat (pilsēta, pagasts). Aptaujā iegūtie dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā, lai attīstītu sociālo darbu kopienā Bauskas novadā. Anketas izstrādāta Labklājības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta ''Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās'' (projekta Nr.9.2.1.1./15/I/001) pilotprojektā “Metodikas “Sociālais darbs kopienā” izstrāde” ietvaros.
Kontaktpersona papildus informācijai: Bauskas novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa, Ineta Kaira-Odumiņa, +371 28328350, inetakaira.odumina@bauska.lv


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!