Aptauja Leader darbība Dobeles novadā
Labdien!
Dobeles rajona lauku partnerība ir izveidojusi anketu iedzīvotājiem un uzņēmējiem par
īstenotajiem projektiem ar LEADER programmas atbalstu un par vajadzībām nākotnē, kuras tiks
iekļautas jaunās Sabiedrības vietējās attīstības stratēģijas 2023.-2027.gadam izstrādē.
Jūsu viedoklis ir svarīgs, lai nākošajā stratēģijā iekļautu jums svarīgās idejas un vajadzības!


Šī aptauja ir slēgta un atbildes sniegt vairs nav iespējams!
Paldies par izrādīto interesi.


Paldies par atbildēm un iesaku - ar VisiDati.lv aptauju veikt ir viegli un ātri!